biuro@geoster.pl

AKTUALNOŚCI

Modernizacja odcinków linii

Obecnie jesteśmy w trakcie końcowych opracowań dla modernizowanych odcinków linii 31,32,36,143,273 i 274. Rozpoczynamy prace przygotowawcze związane z modernizacją linii 275 i 287. Rok poprzedni dodatkowo przyniósł możliwość rozwoju technologicznego firmy oraz okazję do aktywnego uczestnictwa w konferencji pt. „Geodezja w procesie inwestycyjnym na terenach kolejowych” zorganizowanej pod honorowym patronatem Pana Andrzeja Adamczyka, Ministra Infrastruktury i Budownictwa przez PKP S.A.
Nadchodzący rok planujemy poświęcić na przeorganizowanie struktur działalności i dalszy rozwój technologiczny.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w branżowe prace legislacyjne i merytoryczne oraz przede wszystkim w prace wykonawcze i projektowe za wspólnie przepracowany rok.
Życzymy wszystkim rozwoju, sukcesów i pomyślności w roku 2018!
Załoga GEOSTER