biuro@geoster.pl

GEOSTER

O firmie

Od 2013 firma Geoster aktywnie zajmuje się działaniami na rzecz współpracy z firmami budowalnymi, biurami projektowymi nadzoru oraz firmami geodezyjnymi. Zajmujemy się w szczególności obsługą geodezyjną inwestycji kolejowych, obiektów mostowych drogowych oraz hydrotechnicznych.

Założyciel: Mgr inż. Aleksander Rau Absolwent Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na kierunku Geodezja i Kartografia. Geodeta uprawniony w zakresie 1 oraz 4.

Firma GEOSTER założona w 2010 roku, początkowo jako dodatkowa działalność wspierająca podczas wykonywania obowiązków wynikających z zatrudnienia w jednym z największych przedsiębiorstw geodezyjnych w kraju. Wraz z początkiem 2013 roku już niezależna i aktywna działalność gospodarcza zajmuje się działaniem na rzecz współpracy z firmami budowlanymi, biurami projektowymi, biurami nadzoru oraz firmami geodezyjnymi. Bogate doświadczenie zdobyte w czasie 20-letniej praktyki w zróżnicowanym asortymencie robót jest kluczowe dla zapewnienia jakości i terminowości prowadzonych prac. Szczegónie wartościowe jest ponad 15-letnie doświadczenie w pracach geodezyjnych związanych z budownictwem kolejowym zdobytym na wielu liniach kolejowych na obszarze całego kraju. Firma nastawiona jest na pełną, partnerską współpracę z kontrahentami w terminowym i rzetelnym realizowaniu wszystkich etapów inwestycji.

Od początku 2018 roku powstała spólka GEOSTER Sp. z o.o., która do tej pory przejęła wszystkie zadania zgodne z profilem dotychczasowej działalności. Spółka obecnie zatrudnia na stałe osmioosobową załogę oraz współpracuje z wieloma wykwalifilkowanymi podwykonawcami. Od początku nasza firma kładzie nacisk na pełne wykorzystywanie najnowszych technologii pomiaru i opracowań danych. Aktualnie Spółka GEOSTER w ramach programu Mozart, wespół z Uniwersytetem Przyrodniczym bierze udział w opracowaniu innowacyjnego systemu pomiaru układu torowego.